Coach Race Position Best Position Rating Best Rating Wins % Draws % Loses % Matches
boogywoogy25 Dwarf 537 249 1201 1201 2 50 0 0 2 50 4
Date Home Away
Coach Team Score Score Team Coach
2017-07-01 18:51:57
Сквиги
boogywoogy25
(1164 → 1175 = +11)
numbaUn
(1190 → 1201 = +11)
1 0 Хуманы
(1211 → 1200 = -11)
Pyropan
(1211 → 1200 = -11)
2017-06-25 13:34:43
Сквиги
Darky da Foxcat
(1200 → 1209 = +9)
Snot Flingers
(1200 → 1210 = +10)
2 1 numbaUn
(1200 → 1190 = -10)
boogywoogy25
(1173 → 1164 = -9)
2017-06-19 08:04:16
Сквиги
boogywoogy25
(1162 → 1173 = +11)
numbaUn
(1190 → 1200 = +10)
2 0
Duck_Tales
(1180 → 1170 = -10)
Justz
(1180 → 1169 = -11)
2017-06-09 17:39:45
Сквиги
diomed
(1210 → 1219 = +9)
Заупокойные
(1210 → 1220 = +10)
1 0 numbaUn
(1200 → 1190 = -10)
boogywoogy25
(1171 → 1162 = -9)